Porovnání se spořícími účty

Stáhněte si výstup modelačního programu v PDF, který ukazuje nadvýkonnost nástroje CLEVER Contract  vůči těmto aktivům