Naše obchodní zásady

Jsme obchodníci a vyplatí se nám, když vám finančně vypomůžeme opustit investiční cestu, která se vám příliš neosvědčila, protože až příliš mnoho parametrů nemáte ve svých rukou vy, ale třeba rozkolísané světové i lokální finanční trhy, banky, nebo investiční společnosti a na ně navázaní investiční poradci. Ti mají své provize ze vstupních poplatků, které jste museli uhradit hned na počátku své jednorázové investice. Přitom vám ještě nic nevydělali. Uhradit novému klientovi extra náklady, které někde utopil, to na trhu vůbec není obvyklé!

A dokážeme vám finančně poděkovat i za nové klienty, které přivedete, protože budete s námi spokojeni. 

Drobný, ale důležitý detail je, že to chceme mít v nákladech a vy tedy příjmy od nás musíte přiznat ke zdanění. Vyplácíme pouze bezhotovostně, faktury které po dohodě pro nás vytvoříte a emailem doručíte. 

A1. U nás nebudete nikdy platit vstupní poplatky (minimální investice je 1 mio Kč)

Nástroj CLEVER Contract je vytvořen tak, že naši provizi hradí smluvní partner ze svého. 


A2. Refundace jinde uhrazených vstupních poplatků do jednorázových investic

Když související jinam vložený kapitál přesměrujete na náš nástroj, uhradíme vám jejich 100%.  Je nutno doložit.


A3. Refundace jinde uhrazených předplacených vstupních poplatků do pravidelných investic (ovšem jen to, co odpovídá dosud realizovaným vašim vstupům)

Když někam jinam vložený kapitál vzniklý z pravidelných vstupů přesměrujete na náš nástroj, uhradíme vám tu část předplacených vstupních poplatků, které souvisejí s již provedenými vašimi pravidelnými vstupy. To je logické, protože reinvestovat do našeho nástroje můžete jen kapitál, který již vznikl (tj. vaše dosavadní pravidelné vstupy + zhodnocení).  Je nutno doložit.


A4. Refundace všech jinde uhrazených předplacených vstupních poplatků do pravidelných investic - na výjimku našeho jednatele

Toto je možné jen na výjimku, je nutno doložit a rozhodnutí o výjimce se odvíjí od objemu nejbližších dohodnutých obchodů s klientem.


B. Odměna za přivedení nového klienta

Pokud nám přivedete nové klienty, za každého vám do 2 měsíců od realizace jeho investice vyplatíme odměnu ve výši 1,0% z objemu který on bude investovat, nejméně dalších 10 000 Kč. A tak to bude pro všechny obchody, které kdokoliv z nich udělá za první 3 měsíce naší obsluhy. 

Novým klientem je další rodina. Obrat v rodině se sčítá, můžete mít na jedné smlouvě úspory více osob. Za rodinu se považují dva dospělí partneři od 18 let a všechny děti s nimi žijící, nezávisle na tom, zda ti dva dospělí jsou jejich biologickými rodiči. Přivedete bratra - přivedeným klientem je jeho rodina, kterou založil pokud není sám. Přivedete své rodiče - přivedeným klientem je rodina, kde jste vyrostl, ale vaše vlastní vstupy do investice se do ní nepočítají.

Příklad: Do OPF jste jinde uhradil vstupní poplatky za jednorázovou investici 1 mio Kč 21 000 Kč. Refundujeme vám je ve výši 100%, tedy 21 000 Kč.