Parametry CLEVER Contract

-  Smlouva se dá nastavit na jeden rok až 7 let s krokem půl roku,

- Je-li nastavena na 3 roky a déle, dá se z ní až 2x ročně vybírat - první mimořádný výběr je možný za 2,5 roku běhu smlouvy,

- Minimum pro vstup je 1 mio Kč - lze sloučit finance několika osob v rodině, nebo z řad přátel,

- Lze sloučit finance z vašich jiných zrušených nástrojů, např. části zůstatku na spořícím účtu a fondů,

- Pokud prokážete jinde uhrazené poplatky - proplatíme vám je, pokud se rozhodnete prostředky přemístit do našeho nástroje,

- Hodnota vašeho majetku bude růst o vyplacené úroky ročně, bez kolísání hodnoty v čase,

- Budete mít hrubé výnosy se zhodnocením mezi 7,00 a 10,5% ročně, což je pěkné!

- Budete mít smluvní pevné výnosy, nezávislé na vývoji finančních trhů,

- Výnosy samostatně každoročně přiznáte ke zdanění (jste-li zaměstnanec a obvykle nepodáváte daňová tvrzení k dani z příjmů fyzických osob, podáte tvrzení k této DPFO vždy za rok přijetí úroků, je to § 10 ZDP - ostatní příjmy, sazba 15%),

- Můžete mít více smluv a tím zvýšíte efektivitu - máte spoustu možností mít finance po ruce, ale pěkně rostoucí,

- Máte-li přátele, můžete jim pomoci, když je přivedete k nám. Dostanete za to odměny.