Republice více regulace?  Ne !!!

 
Jsme přesvědčeni, že pro český finanční trh není zdravá jakákoliv zákonem diktovaná regulace výše, způsobu vyplácení a ručení za zprostředkovatelské provize finančním poradcům v těch případech, kdy je jimi sjednané životní pojištění nastaveno jen na krytí rizik.
 
Nesouhlasíme s tolerancí korupce, z níž jsou podezřelé některé velké pojišťovny a ČSSD. Regulace prosazená jejím poslancem Šinclem, dokonce za pomoci vydírání dalších koaličních stran, je namířena proti klientům a proti finančním poradcům.
 
Regulace ohrožuje příjmy všech finančních poradců a postihne i slušné poradce, protože 90% všech nových smluv životního pojištění je v současnosti sjednáváno právě za účelem krytí rizik.  Rizikové pojistné se v důsledku velké konkurence, a zvláště ze strany externích distribučních sítí, posledních 10 let neustále snižuje. To je v důsledku neustálé inovace pojišťovacích produktů a pojistné se ocitá i pod hranicí rentability. Existence finančních poradců je tak jednoznačně prospěšná klientům. Není divu, že pojišťovnám tolik vadí přepojištění na pojistku s nižší cenou rizik, když klient uteče ke konkurenční pojišťovně za pomoci nezávislých finančních poradců. Není divu, že jim nejvíce vadí právě ti slušní poradci, kteří stojí na straně klientů. A není divu, že na tomto stavu vydělávají jak klienti, tak i finanční poradci.
 
Za finanční poradenství se ale současně bohužel schovává řada poradců, když ihned po uplynutí doby ručení smlouvu přepojišťují, jen s cílem získat novou provizi. Distribuční sítě dlouhodobě licitovaly o zvyšování provizí a přitom přetrvání smluv bylo malé. Regulace provizí ze zprostředkování finančních produktů mezi dvěma velkými, profesionálními skupinami účastníků trhu, tedy pojišťoven a externích zprostředkovatelů, je přesto brutálním zásahem do volnosti jejich smluvních vztahů. Vývoj ale ukázal, že trh sám si s tím neporadil a proto zasáhli poslanci.
 
Přepojištění ale není automaticky špatné. Je často velmi proklientské. Pokud jsou řešena jen rizika, klientům nevadí. Vadí ale majitelům pojišťoven, protože jim krátí zisky. Ručení za provize pět let nedá nic klientům, pojišťovny jen ušetří na počátečních nákladech. Zato hodně sebere poradcům i klientům.