Naše působnost 

Tvoříme tým schopných lidí, ale zase ne schopných všeho.

V odvětví investic jsme investiční zprostředkovatel. Máme přímé smluvní napojení na hlavní investiční společnosti se sídlem v České republice. Dovolíme našim lidem poskytovat nejen službu přijímání a předávání investičních pokynů, ale také individualizovaného investičního poradenství. Chceme, aby náš člen týmu směl a mohl uspět u nejlepších klientů, aby legálně poskytoval širší službu, než desítky tisíc konkurentů na českém finančním trhu. 

 

V odvětví pojištění jsme podřízený pojišťovací zprostředkovatel. Spolupracujeme s broker poolem Chytrý Honza, a.s. (dříve Bonnet.cz, s.r.o.) Jeho prostřednictvím máme smluvní napojení na mnoho pojišťoven se sídlem či pobočkou v České republice. 

 

V odvětví hypotečních a spotřebních úvěrů vám také umíme pomoci. Naši odborníci jsou vázanými zástupci broker poolu Chytrý Honza, a.s.. Jeho prostřednictvím máme smluvní napojení na mnoho bank i nebankovních společností se sídlem či pobočkou v České republice.