REKLAMA

V sekci REKLAMA naleznete všechny reklamy, které máme umístěné či plánujeme umístit někde na veřejnosti, obvykle v interiérech obchodního centra, nebo v super/hyper marketu.