Potřebujete certifikát EFA ?

Nepotřebujete. Pro nás a pro většinu klientů zatím ne. Klienty zajímá, čím jste či budete moci být užiteční jim osobně. Zajímá je, zda jste je zaujali na první schůzce, co jste říkali a jak jste to říkali a jak jste vypadali, zda jste vzbudili jejich zájem. Ne to, kolik máte titulů. 
 
Náš typický klient potřebuje základní investiční osvětu předtím, než si zvolí vhodný investiční nástroj a dojde k obchodu, přijetí a zpracování investičního pokynu. Jste povinen zjistit jeho dosavadní znalosti a zkušenosti s investičními nástroji. Klienta něco nového naučíte a pak mu zprostředkujete vhodný produkt, který si sám vybere. Pak potřebuje vaši následnou péči. Klient vám nebude věřit podle množství vašich titulů, ale podle vaší snahy pracovat v jeho zájmu, s odbornou péčí. 
 
Schopnosti, znalosti a zkušenosti požadované zákonem pro poskytování investičního poradenství patrně už dávno máte. Tuto novou službu připravujeme ke spuštění.
 
Certifikát EFA pro nás ani pro klienty tedy zatím nepotřebujete. Je ale možné, že v důsledku implementace evropské normy MiFID II bude certifikát EFA v budoucnu nutný. Mít tento certifikát je bez ohledu na výše napsané určitě prestižní záležitost a může to napomoci obchodům, ale bez dalšího by byl k ničemu. Tím dalším je to, že si osvojíte účinnou metodu práce, s využitím našich pomůcek a školení tak, abyste byli schopni u bohatých klientů uspět. A věřte nám, spokojený klient má důvody, proč vám věří i bez certifikátu EFA.