Potřebujete certifikát EFA ?

Nepotřebujete. Pro nás a pro většinu klientů zatím ne. Klienty zajímá, čím jste či budete moci být užiteční jim osobně. Zajímá je, zda jste je zaujali na první schůzce, co jste říkali a jak jste to říkali a jak jste vypadali, zda jste vzbudili jejich zájem. Ne to, kolik máte titulů. Ale popořadě:
 
Pokud byste chtěli mít právo provádět v rámci MLM poradenské firmy nebo broker poolu též investiční poradenství, museli byste měsíce studovat horu zákonných norem, za školení zaplatit nějakých 80 000 Kč a pak ještě v tisících zaplatit za nějaký pokus a složit náročné zkoušky zaměřené více na teorii než na vaši praxi, získáte titul EFA (European Financial Advisor), ale ještě si za něj každoročně znovu zaplatíte. Titul EFA vám bez dalšího nic nevydělá. Na část klientů může působit velmi kladně, ale většina stejně bude přemýšlet o tom, jaké znalosti a jakou práci vidí přímo na vás. Ne to, jaký certifikát jim ukazujete.  
 
Tohle my nepotřebujeme. Díváme se na to z pozice investičního poradce a klienta, ne z pozice úředníka, pro kterého je pořádání zkoušek byznys. Poznáme, co umíte a jak myslíte docela rychle již při přijímacím řízení. Umožníme vám v odvětví investic svobodně a legálně pracovat, ale budeme to i kontrolovat.
 
Náš typický klient potřebuje základní investiční osvětu a individualizované investiční poradenství předtím, než dojde k obchodu, přijetí a zpracování investičního pokynu. Klienta něco naučíte a pak mu zprostředkujete vhodný produkt. Pak potřebuje vaši následnou péči. Klient vám nebude věřit podle množství vašich titulů, ale podle vaší snahy pracovat v jeho zájmu, s odbornou péčí. 
 
Schopnosti, znalosti a zkušenosti požadované zákonem pro poskytování investičního poradenství patrně už dávno máte.
 
Certifikát EFA pro nás ani pro klienty tedy zatím nepotřebujete. Je ale možné, že v důsledku implementace evropské normy MiFID II bude certifikát EFA v budoucnu nutný. Mít tento certifikát je bez ohledu na výše napsané určitě prestižní záležitost a může to napomoci obchodům, ale bez dalšího by byl k ničemu. Tím dalším je to, že si osvojíte účinnou metodu práce, s využitím našich pomůcek a školení tak, abyste byli schopni u bohatých klientů uspět. A věřte nám, spokojený klient má důvody, proč vám věří i bez certifikátu EFA.