Plán B na přežití v oboru

Jste v oboru finančního poradenství a zprostředkování již řadu let.... chcete tu práci dělat dobře, máte ji rádi. Ale na finančním trhu vadíte všem finančním domům, protože jim zkracujete zisky. Používáte totiž pracovní metodu - finanční poradenství. 
 
A zvláště vadíte pojišťovnám, které v minulosti, v honbě za získáním co největšího kmene životních pojistek, samy vyšroubovaly provize až někam ke 180% ročního pojistného (na vstupu k pojišťovacímu zprostředkovateli, což je typicky velký MLM, nebo broker pool). A teď poškodily nejen vás, ale i klienty. V Parlamentu České republiky prosadily, aby došlo k regulaci provizí i z těch pojištění, která kryjí jen rizika. Vás ženou do provizní pasti, na které vydělají ušetřením počátečních nákladů, protože smlouva v prvních pěti letech může skončit ze spousty důvodů, kterým nemůžete zabránit. Klientovi budete moci doporučit dříve než za 5 let výhodnější produkt jen za tu cenu, že se dobrovolně - samozřejmě jen ve prospěch pojišťovny - vzdáte velké části své původní provize. 
 
Bojíte se budoucnosti? Máte chuť ručit za vaši provizi 5 let? Zvažujete, zda budete životní pojistky dělat i nadále? Spousta poradců se na finačních webech vyjadřuje, že osobní rizika přestanou pojišťovat - že je to garantovaná finanční sebevražda. Klienti ale tyto produkty potřebují.
 
Máme pro vás plán B na záchranu, na přežití v tomto krásném, ale i náročném oboru! Budete životní a úrazové pojistky dělat i nadále, protože váš klient je prostě potřebuje. Jste profesionálové a nemůžete svého klienta zklamat, protože očekává komplexní službu a očekává ji od vás. Jen už pojistky nebudou tím vaším hlavním příjmem. Tím se stanou příjmy ze zprostředkování jiných produktů, zejména z investic. Radíme vám, nečekejte na první storna v pětiletém ručení! Mohlo by vás to vyhnat z našeho oboru. Máte už dnes pravidelné jisté náklady a nejisté příjmy, konkurence je tvrdá. 67% příjmů všech poradců z velkých MLM poradenských firem a broker poolů pochází dnes ze životních pojištění. To je pro poradce nebezpečná závislost na pojišťovnách.
 
Poslanci Šinclovi z ČSSD se podařilo osedlat tehdejšího ministra financí Babiše. Již je jasné, v jaké podobě jsou, a to od 1.12.2016, provize ze životního pojištění regulovány. Byl dohodnut a poslanci odhlasován kompromis, že provize nemusejí být vypláceny lineárně a současně jejich výše není omezena. Ručení se prodloužilo na 5 let. 
 
Pojišťovnám vadí finanční poradenství a jejich lobby zvítězila, protože  většina poradců pod maskou finančního poradenství hnala pojišťovny za hranice rentability. Dosud přetáčeli (přepojišťovali jen pro dosažení nové provize) i smlouvy nastavené jen na rizika, již po uplynutí dvouleté doby ručení. Bude trestána i dobrá práce pro klienta, protože tato regulace omezí příjmy úplně všem poradcům. Změna smlouvy je totiž pro klienty často nutná při změně rizikové skupiny, při rozvodu, atd.  Ukázalo se, že rétorika poslance Šincla o ochraně klientů, o odkupném, která měla vést jen k regulaci provizí z rezervotvorných pojistek, byla jen reklamní pláštík. Pojišťovny nechtějí z trhu JEN vyhnat bouchače, co klienty poškozují. Sledují širší zájem, nejvíce jim vadí právě přetáčení smluv nastavených na rizika, nutnost neustálé inovace pojistek a klesání cen rizik. K tomu jim bylo vše dobré, jsou podezřelé z korupce politické strany ČSSD.
 
 
Novou dobu lze přežít tak, že na provizích ze životního pojištění nebudete tolik závislí!